Jahtu Osta Pāvilostā, Ostmalas ielā

Jahtu ostas ēkas pārbūves projekts Pāvilostā

Gads: 2018